Ile kosztuje opóźnienie w płatności rat PEKAO SA?

Decydując się na kredyt szukamy takiej oferty, która w ostatecznym rozrachunku będzie nas kosztowała jak najmniej. Zwracamy uwagę na wysokość oprocentowania, dodatkowych opłat i prowizji, opcje ubezpieczenia. Niewiele osób jednak zwraca uwagę na koszty, jakie będziemy musieli ponieść, gdy opóźnimy się z płatnością raty wynikającą z harmonogramu. A te opłaty do najmniejszych zwykle nie należą. Banki nie tylko naliczają opłaty za wezwania, monity ale i upomnienie telefoniczne, czy sms. Jak to wygląda w jednym z popularnyvh banków – PEKAO SA?

Tabela opłat i prowizji czytelnie przedstawia wszelkie dodatkowe koszty, jakie klienci nie przestrzegający terminowej spłaty będą musieli ponieść. Każdy bank, także PEKAO SA, w sytuacji, gdy nie odnotuje wymaganej płatności podejmie działania zmierzające do szybkiego odzyskania należności. Jako pierwsze czynności, podejmowane przez większości banków, są listowne wezwania do zapłaty. W tym banku są one jednakowe dla kredytów gotówkowych i hipotecznych i wynoszą:

– przygotowanie i wysyłka pierwszego listu zwykłego do kredytobiorcy – 18 zł, do współkredytobiorcy i poręczyciela – po 5 zł
– przygotowanie i wysyłka drugiego listu zwykłego – jak powyżej
– przygotowanie i wysyłka za potwierdzeniem odbioru trzeciego listu do kredytobiorcy – 23zł, do współkredytobiorcy i poręczyciela – po 10zł
– przygotowanie i wysyłka czwartego listu za potwierdzeniem odbioru z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy kredytowej odbywa się bez opłaty.

Jednak doprowadzenie do czwartego monitu jest niemal jednoznaczne z natychmiastowym dochodzeniem wymaganej dopłaty kwoty kredytu z odsetkami karnymi na drodze egzekucji. Szansą na uniknięcie dodatkowych, wysokich kosztów, jest często prolongata. W chwili, gdy pojawią się kłopoty z regulowaniem zobowiązania warto skorzystać z odroczenia terminu spłaty w części lub w całości. Bank PEKAO SA umożliwia prolongatę za dodatkową opłatą. W przypadku kredytu gotówkowego kosztuje ona 2,5 % pozostałej dopłaty kwoty, w przypadku pożyczek zabezpieczonych hipoteką to 2% od kwoty pozostałej do uregulowania a w przypadku kredytów hipotecznych to zaledwie (albo aż) 0,5% pozostałej do spłaty należności. Jednak te koszty są zdecydowanie niższe, niż w przypadku, gdy konieczna będzie, po wypowiedzeniu umowy kredytowej, spłata zadłużenia z odsetkami karnymi. Dla umów zawieranych od stycznia 2016 roku oprocentowanie takie to dwukrotność stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5 punktu procentowego. Dla umów zawieranych do 20.02.2016 będzie to 1,5-krotność odsetek ustawowych a dla tych, które zawarte będą po 20.02.2016 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP (powyższe dane można sprawdzić na stronie NBP).

Kredyty krótkoterminowe są mniej ryzykowne i zwykle kredytobiorcy wywiązują się ze spłaty we wskazanych terminach. Zdarzają się co prawda sytuacje, gdy nawet takich zobowiązań nie spłacamy. Jednak większe koszty pokrywają kredytobiorcy hipoteczni. W przeciągu trwania kredytu (zwykle kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat) mogą zdarzyć się sytuacje, gdy nie będzie możliwe regulowanie zobowiązania. Koszty z tego wynikające mogą być spore, zatem lepiej wcześniej porozumieć się z bankiem, zmienić terminy płatności czy skorzystać z prolongaty. Przy kilku opóźnieniach, a te są prawdopodobne, opłaty mogą być dla nas odczuwalne. Każde więc decyzje warto przeanalizować również pod kątem ewentualnych opóźnień, bądź sytuacji, które uniemożliwią regulowanie rat. Może warto wybrać kredyt z opcją zawieszenia spłaty w przypadku wystąpienia takich okoliczności?

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply