Wskaźnik LtV , co oznacza?

Wskaźnik LtV (z ang. Loan to Value) to jeden z najważniejszych, branych przez bank pod uwagę przy kredycie hipotecznym. Każdy bank ustala wartość pożądaną wskaźnika. Co on oznacza? Proste tłumaczenie wskazuje, że jest to stosunek pożyczki do wartości. Określa on wysokość pożyczanej kwoty do wartości zabezpieczenia (najczęściej nieruchomości, choć także maszyny czy samochód).

Jak oblicza się wskaźnik LtV?

Metoda jest prosta. Wzór do wyliczeń to iloczyn wartości kredytu i 100% przez wartość nieruchomości. Zatem jeśli bierzemy 400 tysięcy kredytu, a nieruchomość wyceniona jest na 500 tysięcy, to wskaźnik ten wynosi 80%. Jeżeli poziom LtV nie jest zadowalający dla banku, może on żądać dodatkowych zabezpieczeń, w tym wyższego ubezpieczenia itd. Często naliczana jest tez większa marża, czy prowizja, a oprocentowanie nie jest tak korzystne, jak w przypadku mniejszej wartości wskaźnika. Bank musi w odpowiedni sposób zrekompensować większe ryzyko. Im wskaźnik niższy, tym lepsze zwykle są warunki kredytowania.

Obowiązujące, dość restrykcyjne, w odniesieniu do poprzednich, uwarunkowania narzucone przez rekomendację S, wydaną przez Komisje Nadzoru Finansowego, określają poziom wkładu własnego na poziomie 10-20% wartości nieruchomości. Wartości te będą się sukcesywnie zwiększać. Istnieje jednak kilka sposobów, które banki akceptują w mniejszym czy większym zakresie, które pozwalają na zaciąganie kredytu hipotecznego bez wymaganego, w formie gotówki, wkładu własnego.

Warto wiedzieć, że wskaźnik LtV zmienia się dla kredytu w czasie jego spłaty. Głównie na skutek spłaty kapitału, a także zmianę wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. W przypadku spłaty kapitału LtV spadnie w odniesieniu do kredytów w złotówkach, natomiast w walucie obcej nie zawsze spłata oznacza spadek zadłużenia (związane jest to ze zmiana kursu w odniesieniu do kursu w dniu zaciągania kredytu). Wartość nieruchomości w czasie może i rosnąć, i spadać. Wtedy wskaźnik również rośnie, lub spada. Im wartość nieruchomości jest większa, tym wskaźnik maleje.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply