Małe abecadło bankowe

Często udając się do banku, spotykamy się ze słowami, które budzą w nas zdziwienie lub nie znamy ich bezpośredniego znaczenia. Jednak ze względu na wstyd, często nie przyznajemy się do tego, nie pytamy i nie staramy się poznać ich bezpośredniego wytłumaczenia. Dlatego przedstawiamy właśnie małe abecadło bankowe. Zacznijmy od początku – co to w ogóle jest bank? To instytucja, której przedmiotem działania są operacje pieniężne, zazwyczaj kredytowe. Na przykład – zaciąganie i udzielanie pożyczek, emitowanie papierów wartościowych i banknotów, ale także przechowywanie kosztowności i cennych rzeczy w skrytkach, jednak również wypłacanie odsetek od powierzonych im pieniędzy. Kolejnym terminem jest inflacja. Termin ten oznacza proces podnoszenia się cen towaru, jest konsekwencją zwiększenia ilości pieniędzy wprowadzonych na rynek. Jest to proces silnie ekonomiczny, w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza „nadymanie”. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, która oznacza zmniejszenie ilości pieniędzy na rynku, prowadzi to do powstania nadwyżki na rynku. Powoduje to jednocześnie spadek cen i zatrudnienia. Ostatni przypadek deflacji w Polsce notowany jest na końcówkę lat 80. Następny, często nieznany dla nas termin, to konsolidacja. W znaczeniu bezpośrednim oznacza to zjednoczenie, zespolenie, połączenie się w jedną całość, dotychczas zaciągniętych pożyczek, na jedną nową na nowych i korzystniejszych warunkach spłaty. Pragniemy wytłumaczyć pojęcie dość często używane, jednak nie do końca jest znany jego pierwotne znacznie. Pojęciem tym jest kredyt. Jest to nic innego jak odstąpienie dłużnikowi określonych wartości, najczęściej wyrażanej w pieniądzu lub w towarach, na ściśle określonych warunkach zwrotu oraz w ściśle określonym terminie. W opozycji do kredytu stoi lokata. Umieszczenie pieniędzy na lokacie oznacza nabycie papieru wartościowego w celu zabezpieczenia kapitału, a jednocześnie osiągnięcia zysków. Pieniądze umieszcza się najczęściej w przedsiębiorstwie bankowym, które gwarantuje całość oprocentowania oraz stabilny wzrost.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply