Będzie łatwiej o upadłość konsumencką. Wkrótce ważne zmiany

Dla dłużników, którzy nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań finansowych, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to niekiedy jedyne rozsądne rozwiązanie. Choć do tej pory mogły z niej korzystać wyłącznie osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia nieumyślnie; już niedługo upadłość konsumencka będzie dostępna również dla dłużników, którzy doprowadzili się do bankructwa przez brak rozwagi. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza także nową opcję umorzenia zobowiązań oraz likwidacji majątku, tak aby cała procedura mogła zostać przeprowadzona w możliwie krótszym czasie.

Do tej pory proces ogłaszania upadłości konsumenckiej nastręczał problemów i był dosyć czasochłonny, trzeba było dopełnić szeregu wymogów, którym dłużnik nie zawsze był w stanie sprostać. Chodzi przede wszystkim o udowodnienie, że do bankructwa doprowadziły wyjątkowe okoliczności, a nie doszło do takiej sytuacji z winy zadłużonego. Nowelizacja przepisów ma znacznie uprościć korzystanie z instytucji upadłości, to szansa dla każdego, kto do tej pory nie mógł dowieść, w jaki sposób popadł w długi. Oczywiście od tych zasad są również wyjątki, z upadłości nie będą mogły skorzystać między innymi osoby, skazane prawomocnym wyrokiem za działanie na szkodę wierzycieli. Dłużnicy nie będą wprawdzie traktowani identycznie, podczas ustalania spłaty zadłużenia duży wpływ będzie miała wcześniejsza podstawa bankruta.

Trzy sposoby pozbywania się długów

plan spłaty zadłużenia – konsument w tym wypadku będzie zobowiązany do spłaty części długów w miesięcznych ratach ustalonych wspólnie z wierzycielami. Ponadto będzie miał obowiązek przedstawienia zeznania podatkowego oraz oświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej. Osoby, które umyślnie doprowadziły się do bankructwa na przykład wskutek zaniedbania, otrzymają możliwość skorzystania z planu spłaty od 3 do 7 lat, pozostałe osoby nie będą spłacać zobowiązań finansowych dłużej, niż 3 lata.

umorzenie długów bez planu spłat – na całkowite umorzenie długów mogą liczyć osoby, które wykażą, że nie będą zdolne do spłacenia wierzycieli, przy czym takie rozwiązanie jest stosowane wyłącznie w trudnych, wyjątkowych przypadkach.

warunkowe umorzenie zobowiązań – to nowa opcja dostępna dla dłużników, którzy chwilowo nie są zdolni do spłaty zadłużenia, jednak taka sytuacja jest trwała.

Leave a Reply