Czy komornik może zablokować konto dłużnika?

Osoby, które posiadają zadłużenir, zazwyczaj obawiają się blokady konta bankowego. Kiedy komornik może zająć konto osobiste i czy zawsze może to zrobić? Okazuje się, że nie w każdym przypadku ma do tego prawo.

Kiedy następuje zajęcie rachunku bankowego?

Zajęcie rachunku bankowego może nastąpić tylko wtedy, gdy bank otrzyma zawiadomienie o zablokowaniu środków od komornika sądowego, komornika administracyjnego, urzędu skarbowego albo ZUS-u. Na tej podstawie bank ma obowiązek zidentyfikować daną osobę i zablokować jej środki. Następnie musi przekazać wskazaną kwotę na rachunek odpowiedniego organu egzekucyjnego. W przypadku, gdy ilość środków zabranych na rachunku bankowym jest niewystarczająca, musi poinformować o tym odpowiedni urząd. Dopóki zadłużenie nie zostanie uregulowane, niestety nie będziemy mogli korzystać z pieniędzy na koncie bankowym.

Expander kontakt

Kwota wolna od zajęcia

Prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie dłużnika, będzie zależeć od tego, czy jest on osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy jest to rachunek instytucji. Największe prawa będzie miała w tym przypadku osoba prywatna, ponieważ jest ona chroniona na podstawie artykułu 54 ustawy Prawo Bankowe – rachunki osób fizycznych są wolne od zajęcia do określonej prawnie kwoty. Wysokość takiej kwoty to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Czy dłużnik musi być poinformowany o blokadzie?

Jeżeli posiadamy długi, a mamy odpowiednie środki na koncie bankowym, niestety komornik może zablokować nasz rachunek bez naszej wiedzy. Bank nie ma obowiązku informowania nas o blokadzie rachunku, powinien zrobić to komornik, niestety nie zawsze te procedury są przestrzegane. Jeżeli nasze dane kontaktowe są aktualne, powinniśmy jednak wcześniej dostać informację, że taka blokada nastąpi. Osoby fizyczne są w tyle dobrej sytuacji, że ich środki blokowane są tylko częściowo, co nie odcina ich całkowicie od gotówki. Nie jest możliwe wcześniejsze odblokowanie konta bankowego, musimy wcześniej spłacić wszystkie zobowiązania finansowe, w innym wypadku będziemy pozbawieni dostępu do rachunku.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply