Cesja polisy ubezpieczenia na bank – to warto wiedzieć

Jednym z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego jest, oprócz hipoteki, cesja polisy ubezpieczenia. Bank, pomimo, że nie ma obowiązku wyrażania zgody na taką formę zabezpieczenia i odgórnie narzucane towarzystwo ubezpieczeniowe, uzależnia warunki przyznania kredytu od zawarcia takiego ubezpieczenia (najczęściej obejmującego mury, a także ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych). Docelowo ubezpieczenie domu jest wskazane, ale warto rozpatrzyć inne warianty jako ubezpieczenie dodatkowe i bez cesji.

Co oznacza cesja polisy na bank?

Cesja oznacza przeniesienie praw wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia na bank. W przypadku wystąpienia przesłanek uprawniających do uzyskania odszkodowania, to bank dostanie określoną kwotę, nie my. Stąd też tak istotne jest zapoznanie się, przed podpisaniem polisy, z jej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i wyłączeniami. Wszak za polisę płacimy z własnych pieniędzy.

Co powinna zawierać umowa cesji?

Każda taka umowa wygląda całkiem podobnie. Zawiera nazwę przedmiotu cesji, informacje dotyczące cesjonariusza (dokładne dane adresowe banku), kwotę odpowiadająca zwykle wartości budynku, datę ustanowienia oraz podpisy osoby przyjmującej powiadomienie o cesji, działającej w imieniu ubezpieczyciela. Zwykle towarzystwa stosują do tego typu umów gotowe szablony.
Warto pamiętać, że cesja ważna jest tylko w okresie trwania ubezpieczenia. Z każdym odnowieniem polisy należy podpisać i kolejną umowę cesji.

Czy bank zawsze dostanie kwotę odszkodowania w razie szkody?

Nie zawsze. Firma ubezpieczeniowa najpierw ustala wszelkie formalności, określa kwotę z osobą ubezpieczającą nieruchomość. Jeśli nie ma zaległości w płatnościach rat, odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu. Jeśli szkoda jest całkowita, ubezpieczyciel przekaże określoną sumę ubezpieczenia bankowi, na spłatę kredytu. W zależności od kwoty pozostającej do uregulowania na rzecz banku, odszkodowanie może być podzielone proporcjonalnie między bank, a właściciela budynku.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply