Jak liczy się zdolność kredytową?

Decydując się na kredyt warto wiedzieć, że obecnie banki mają obowiązek w każdym przypadku określać zdolność kredytową potencjalnego klienta. W skrócie polega to na ocenie, czy stać nas będzie na spłatę konkretnej kwoty wraz z odsetkami i innymi opłatami w przyjętym czasie. Prawo bankowe nie określa sposobu wyliczania zdolności, każdy bank ma opracowane swoje formuły, do których wykorzystuje często inne dane. Jedyne parametry, które muszą stosować „odgórnie” dotyczą tzw. rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Parametrami, które służą takiej ocenie mogą być te mierzalne (np. wysokość comiesięcznych dochodów, liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba i kwota spłacanych dotychczas zobowiązań itp.) i niemierzalne (np. historia kredytowa oparta na historii rachunki i ocenie BIK, stabilność dochodów czy ogólna sytuacja finansowa). Dane pozyskiwane są z wniosków kredytowych i baz wewnętrznych i BIK.

Ze zdolnością kredytową wiąże się pojęciem ryzyka kredytowego. To, jak bardzo surowe kryteria do oceny przyjmuje bank, zależy często od niego. Ryzyko wiąże się z tym, że każdy bank monitoruje terminowość i rzetelność spłat udzielonych kredytów. To do wskaźnika ryzyka dostosowuje często politykę badania zdolności kredytowej.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Jak wspomniano, każdy niemal bank do analizy kredytowej przyjmuje różne dane. Najczęściej jednak dotyczą one:

wysokości dochodów kredytobiorcy

Logicznie – im wyższy dochód, tym większa zdolność. Ogólnie banki stosują metodę, że raty kredytu nie mogą przewyższać określonej granicy procentowej dochodu. Rzecz jasna od kwoty wpływów miesięcznych odliczane są koszty utrzymania (stałe, związane z opłatami, ubezpieczeniem, mediami, jedzenie itd.)

Ilość osób pozostających na utrzymaniu

Większa liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie zwiększa kwotę stałych wydatków.

ilości i kwoty spłacanych dotychczas zobowiązań (w tym także w innych bankach)

Banki przyjmują także limity związane z wysokością rat miesięcznych, w tym także spłacanych w innych bankach. Rata, o jaką wnioskujemy, nie będzie mogła przekroczyć ustalonego limitu.

wnioskowany okres udzielenia kredytu

Im dłuższy okres, tym mniejsza rata. Jednak tu granice wyliczania zdolności wprowadza rekomendacja KNF, która co jakiś czas wskazuje maksymalny okres, do którego odnosić ma się wyliczenie zdolności kredytowej (nawet jeśli kredyt zostanie przyznany na okres dłuższy).

historia kredytowa

Na podstawie własnych historii kont, a w głównej mierze na podstawie oceny punktowej BIK, banki oceniają, w jakim stopniu mogą zaufać klientowi. Jeśli rzetelnie regulowaliśmy dotychczasowe zobowiązania, ocena będzie wysoka, jeśli nie – mogą być problemy z udzieleniem kredytu, bądź warunkami kredytu.

forma zatrudnienia i jego stabilność

Oczywiście najlepiej postrzegane są osoby zatrudnione długotrwale na podstawie umowy o pracę. W dzisiejszych czasach niestety w większości dochody uzyskiwane są z umowy zlecenia, o dzieło, wolnego zawodu czy działalności gospodarczej. Dla każdej z tych form banki określają inne warunki i dokumenty, jakie musi klient przedstawić. Ważne, by dochody te były trwałe i systematyczne (przynajmniej przez pół roku).

ogólna sytuacja finansowa kredytobiorcy

Banki często, jako dodatkowe źródło dochodu, traktują wszelkie lokaty, niezadłużone aktywa. Warto przedstawić dokumenty potwierdzające ich posiadanie w trakcie negocjacji.

przy kredytach hipotecznych – wkład własny

Banki przychylnie patrzą na klientów, dysponujących wkładem własnym, najlepiej jak największym. Wówczas może zaoferować bardziej korzystne warunki kredytu (z niższym oprocentowaniem, na dłuższy okres).

dodatkowe zabezpieczenia

To, czy decyzja kredytowa będzie pozytywna, czy nie może zależeć od wielu czynników. Warto złożyć kilka wniosków (oby nie z dużo) w kilku bankach. No i przygotować się odpowiednio wcześniej, gromadząc niezbędne dokumenty, które poświadczą o naszej rzetelności i wiarygodności. Wypada tez we własnym zakresie zapoznać się z informacjami na temat oceny punktowej w BIK (raport , w trzech wersjach, dostępny jest dla zainteresowanych, o czym można poczytać na stronach Biura Informacji Kredytowej), a przede wszystkim indywidualnie, w zgodzie z sumieniem ocenić, czy stać nas na takie zobowiązanie.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply