Czy bank może wypowiedzieć mi umowę kredytu, jeżeli nie spłaciłem pożyczki w innym banku?

Bank udziela nam kredytu na podstawie oceny naszej zdolności kredytowej. Jeżeli oceni ją pozytywnie, to znaczy, ze nie zalegamy ze spłatami w innym banku. Czasami jednak zdarza się, że w trakcie spłaty dwóch różnych zobowiązań, zaciągniętych w dwóch różnych bankach, tracimy płynność finansową i mamy problem ze spłatą jednego z nich. Banki takie sytuacje również przewidują i dzielą się pomiędzy sobą informacjami o przebiegu spłaty zobowiązania, a nie jest to stosowną i uczciwą praktyką. Jeżeli tracimy zdolność kredytową w innym banku, w trakcie trwania umowy z drugim, sytuacje te nie powinny wpływać na siebie. W żadnym przypadku bank, nie powinien ani wypowiadać nam umowy kredytowej, ani też zmniejszać jej wartości w trakcie jej trwania, dlatego, że mamy problem ze spłatą innej pożyczki. Takie działanie nie jest niczym uzasadnione. Jeżeli natomiast w naszej umowie kredytowej znajdziemy klauzulę zastrzegającą bankowi prawo do tego typu działań, mamy prawo a nawet obowiązek podważyć jej zasadność i zażądać usunięcia jej z zapisów umowy. I dotyczy to nie tylko zobowiązań wobec innych banków, ale też wszystkich innych, decydujących o naszej zdolności kredytowej, takich jak zobowiązania podatkowe oraz wszystkie inne zobowiązania publicznoprawne. Zapisy o ich wpływie na zmianę decyzji o naszej zdolności kredytowej są zapisami błędnymi. Banki w ten sposób próbują się dodatkowo zabezpieczać, na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, jednak w tym przypadku jest to zbędne zabezpieczenie podwójne, którego kosztów, choćby nie było one finansowe, nie powinniśmy ponosić, ponieważ każdy kredyt jest już zabezpieczony innymi zapisami oraz oprocentowaniem.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply