Jaka jest prowizja za podwyższone ryzyko w kredycie hipotecznym?

W przypadku kredytu hipotecznego nie może być naliczana żadna dodatkowa prowizja za podwyższone ryzyko, ponieważ hipoteka jest już wystarczającym zabezpieczeniem. Jeżeli ktoś spotka się z tego typu zapisem w umowie, to znaczy, że umowa jest źle skonstruowana i absolutnie nie wolno się na to godzić. Prowizja za podwyższone ryzyko ma uzasadnienie tylko w przypadku braku hipoteki, bądź też przed planowanym jej ustanowieniem. Czasami możemy spotkać się z warunkiem w umowie, który zakłada prowizje z tytułu podwyższonego ryzyka przed nałożeniem hipoteki, ale trwającą jeszcze jakiś czas po jej nałożeniu, np. miesiąc. To też jest działanie nieuzasadnione, pomimo teoretycznie małej straty kredytobiorcy, który nadpłaca tylko jedną ratę wyższą. Ale nadpłaca, a nie powinien, ponieważ prowizja za podwyższone ryzyko powinna być od razu zniesiona w momencie, gdy kredytobiorca przedstawi bankowi odpis z księgi wieczystej potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości, na której zakup bank użyczył mu środków finansowych. Przepisy mówią jasno, że prowizja za podwyższone ryzyko nie może być pobierana w miesiącu, w którym bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub spółdzielczego prawa własnościowego, które stanowi zabezpieczenie kredytu z wpisem pierwszej hipoteki na rzecz banku. W dodatku, przepis ten jasno wskazuje, że sytuacja ma miejsce na 14 dni przed przypadającym terminem płatności raty kredytu w danym miesiącu. Dlatego powinniśmy bardzo wnikliwie analizować warunki umowy i mieć pełną świadomość, że prowizje za podwyższone ryzyko mają swoje uzasadnienie tylko w nielicznych przypadkach a ich wykonalność jest określona czasowo. W żadnym wypadku nie powinny być dodatkowym kosztem ponoszonym przez kredytobiorcę poza wszystkimi innymi zabezpieczeniami wypłacalności.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie lipiec 2020
Kredyty konsolidacyjne porównanie lipiec 2020
Pożyczki hipoteczne porównanie lipiec 2020
Karty kredytowe porównanie lipiec 2020
Konta osobiste porównanie lipiec 2020
Lokaty bankowe porównanie lipiec 2020
Kalkulator zdolności kredytowej 2018

More from Agnieszka Morawiec

Cesja polisy ubezpieczenia na bank – to warto wiedzieć

Jednym z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego jest, oprócz hipoteki,...
czytaj dalej

Dodaj komentarz