Zmiany w kredycie hipotecznym – nowa ustawa

Rząd przyjął ustawę o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Celem jest dostosowanie polskich przepisów w tym zakresie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Zmiany miały być zakończone już jakiś czas temu, niestety dopiero obecny rząd rozpoczął i zakończył prace nad ustawą. Z jakimi efektami?

Założeniem projektu ustawy zmiany miały docelowo zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów i zapewnić kredytobiorcom większą przejrzystość i dostępność ofert kredytowych. Główne kwestie dotyczą ograniczeń sprzedaży wiązanej, zakazu pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania kredytowego, zakazu udzielania kredytów w walucie obcej, rzetelnej informacji i kontrowersyjny zapis dotyczący zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez banki.

Expander kontakt

Zakaz sprzedaży wiązanej

Dotychczas większość banków atrakcyjność oferty uzależniało od tego, z jakich dodatkowych produktów bankowych skorzystał klient. Nie zawsze tzw. cross-selling był rozwiązaniem korzystnym dla kredytobiorcy, bo zwykle koszt takich produktów w skali całego okresu kredytowania przewyższał profity uzyskane w ramach negocjacji np. prowizji czy marży, a nawet niższego oprocentowania. Dodatkowymi produktami były bowiem zwykle karty kredytowe, fundusz inwestycyjny, dodatkowe ubezpieczenie. Teraz klient będzie decydował o tym, jakie produkty będą mu potrzebne, a jeśli nie zdecyduje się na żaden, bank będzie miał obowiązek udostępnić mu darmowe konto „techniczne” do obsługi spłaty kredytu czy gromadzenia środków na spłatę kredytu.

Brak prowizji za wcześniejszą spłatę

Projekt przewiduje, że za przedwczesną spłatę kredytu hipotecznego po określonym czasie (3 lata) banki będą miały zakaz pobierania dodatkowej prowizji. Przed upływem 3 lat wysokość jej nie może być wyższa niż 3%. Prawdopodobnie banki znajdą rozwiązanie i możliwość „odzyskania” straty w innej formie, np. wyższej prowizji czy marży za udzielenie kredytu – w końcu na tym też dotychczas zarabiały i to nieźle.

Kredyty walutowe

Po doświadczeniach związanych z wahaniami kursów walut zdecydowano, że kredyty walutowe będą możliwe jedynie dla osób uzyskujących dochody w danej walucie. Dla większości z nas dostępne będą tylko kredyty w złotówkach.

Rzetelna informacja

Każdy klient będzie otrzymywał rzetelne informacje kredytowe, zawierające m.in. dane dotyczące ceny kredytu, całkowitego jego kosztu, warunków spłaty przed terminem z harmonogramu, czy też kwoty i okresu kredytu. Projekt zawiera jednolity wzór takiej informacji. Ma to na celu ułatwienie, przed podpisaniem umowy, porównania kilku kluczowych ofert i wyboru przez klienta najkorzystniejszej. Niestety bez odpowiedniej wiedzy finansowej nawet takie zestawienia niewiele powiedzą laikowi, który dotychczas mógł skorzystać z pomocy pośrednika kredytowego. Niestety po zmianach niewielu będzie mogło sobie na to pozwolić. Do tej pory bowiem usługi tego typu były bezpłatne (dla klienta, prowizje pośrednika pokrywał bank, de facto z kieszeni kredytobiorcy, bo z części płaconej w ramach kosztów kredytu prowizji bankowej za udzielenie kredytu). Zakaz wynagradzania pośredników budzi najwięcej emocji. Bo jak wyżej wspomniane zapisy faktycznie pozwolą ochronić konsumenta, tak zakaz zapłaty za usługi pośrednika przez banki dotkną nie tylko tą grupę, ale i kredytobiorców, a nawet cały budżet państwa.

Dlaczego będzie gorzej?

Obecnie dzięki pośrednikom zawieranych jest prawie 50% wszystkich umów kredytowych o kredyt hipoteczny. Cena takiego pośrednictwa wahała się w granicach 2%, w całości pokrywana była przez banki. Zapis art.16 projektu ustawy zabrania wynagradzania za tego typu usługi przez banki. Intencją ustawodawcy najpewniej było ograniczenie procederu, w którym pośrednik działał nieprofesjonalnie i kierował się jedynie wysokością swojego zarobku, a nie dobrem klienta. Sytuacje tego typu zdarzały się w firmach ubezpieczeniowych, stąd poparcie dla zmiany KNF i UOKiK – w zamiarze ochrony dóbr konsumenta. Jednak w branży finansowej, zwłaszcza kredytów hipotecznych takie działania były rzadkością. Pośrednicy kierowali się nie własnymi korzyściami a profesjonalnym wsparciem dla kredytobiorców, którzy przecież umowy zawierali na duże kwoty i długie lata.

Proponowana zmiana zmniejszy konkurencję na rynku kredytów hipotecznych. Uprzywilejowane będą duże banki, mające wiele placówek, także mniejszych miastach. Niestety Polacy ze swoim podejściem do wydawania pieniędzy i średnią wiedzą finansową nie będą skłonni zapłacić za fachowe doradztwo z własnej kieszeni, a na tym się skończy ta rewolucja. W naszym kraju nie jesteśmy gotowi na takie drastyczne rozwiązania.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply